Bạn có muốn bỏ ra 19 triệu/đêm để ở lại nhà cũ của Tổng thống Trump?